ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN H-360 (4HP - 4 NGỰA) Điều hòa âm trần

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN H480 (5HP - 5 NGỰA) Điều hòa âm trần

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN H-500 (5.5HP - 5.5 NGỰA) Điều hòa âm trần

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN H-600 (6HP - 6 NGỰA) Điều hòa âm trần

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN H-180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa áp trần

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN H-240 (2.5HP - 2.5 NGỰA) Điều hòa áp trần

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN H-280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa áp trần

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN H-360 (4HP - 4 NGỰA) Điều hòa áp trần

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN H-500 (5HP - 5 NGỰA) Điều hòa áp trần

ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN H-600 (6HP - 6 NGỰA) Điều hòa áp trần

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ H-092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ H-120 (1.5HP - 1.5 ... Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ H-180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ H-240 (2.5HP - 2.5 ... Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ H-280 (3HP - 3NGỰA) Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ H-360 (4HP - 4 NGỰA) Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ H-500 (5HP - 5 NGỰA) Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ H-600 (6HP - 6 NGỰA) Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ (CỘT ÁP CAO) – H-960 ... Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ (CỘT ÁP CAO) – H-1200 ... Điều hòa âm trần nối ống gió

ĐIỀU HÒA CHILLER TRUNG TÂM Điều hòa Chiller

MINI INVERTER OUTDOOR UNIT (INDIVIDUAL) SMV – V ... Điều hòa trung tâm SMV

MÁY LẠNH HIGH STATIS PRESSURE DUCT (A TYPE) Điều hòa trung tâm SMV

INVERTER SMART OUTDOOR UNIT (INDIVIDUAL) SMV – V ... Điều hòa trung tâm SMV