Điều hòa treo tường Titan

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN H-092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường Titan

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN H-120 (1.5HP - 1.5 NGỰA) Điều hòa treo tường Titan

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN H-180 (2HP - 2 NGỰA) Điều hòa treo tường Titan

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG TITAN H-280 (3HP - 3 NGỰA) Điều hòa treo tường Titan