Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK PLUS H-092 (1HP - 1 NGỰA) Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK-PLUS H-120 (1.5HP - 1.5 ... Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK-PLUS H-180 (2HP -2 NGỰA) Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK-PLUS H-240 (2.5HP - 2.5 ... Điều hòa treo tường SK – Plus

ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SK-PLUS H-280 (3.0HP - 3 NGỰA) Điều hòa treo tường SK – Plus